Welcome Guest: เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ ก.พ. 19, 2018 7:03 pm

หน้าเว็บบอร์ด Events, การแข่งขัน , Game & Sport Summoner Master National Ranking System [NRS]การสมัครบัตร NRS ผ่าน Judge

ตอนนี้มีการอัพเดทคะแนนแล้วนะครับ มาดูกันได้

[NRS]การสมัครบัตร NRS ผ่าน Judge

โพสต์โดย Onizuka เมื่อ พุธ พ.ค. 19, 2010 2:48 pm

การสมัครบัตร NRS ผ่านทาง Judge
เพิ่มช่องทางการสมัคร NRS สำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกในการไปงาน On Tour โดยเพิ่มช่องทาง
ให้สามารถสมัครผ่าน Judge ที่คุมการแข่งขันประจำสัปดาห์ในร้านต่างๆ ได้

เอกสารและค่าทำบัตรที่ใช้ในการสมัคร
- ค่าสมัคร(ค่าทำบัตร) 30 บาท
- ใบสมัคร NRS สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.phenomenonparty.com/download ... cation.pdf
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรนักเรียน (สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
- รูปถ่ายมาตรฐานการสมัครงานขนาด 1 – 2 นิ้ว 2 รูป

วิธีการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารต้องใช้ในการสมัครทั้งหมด กรอกรายละเอียดในใบสมัคร NRS พร้อมทั้งติดรูปถ่ายมาในใบสมัครให้เรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดและค่าสมัคร 30 บาทผ่าน Judge ณ วันที่ดูแลการแข่งขัน ตามร้านค้าสมาชิกของทางบริษัท
ขั้นตอนที่ 3 ขอเบอร์ติดต่อของ Judge คนนั้นๆ ไว้เพื่อในการติดต่อความคืบหน้าของการทำบัตร NRS และเผื่อการนัดหมายในกรณีอื่นๆ
การรับบัตร NRS
- ท่านจะต้องรับบัตรจริงกับ Judge ที่ท่านสมัครเท่านั้น
- บัตรจะได้รับหลังจากวันที่สมัครประมาณ 3 - 4 สัปดาห์

เพิ่มเติมเรื่องการสมัครผ่าน Judge
- การสมัครผ่าน Judge จะมีการออกใบแทนให้ แต่จะอนุโลมให้ใช้กับ Judge ที่เป็นคนที่รับสมัครคนนั้นๆ ได้เท่านั้น
- ฉะนั้นจะสามารถใช้สิทธิบัตร NRS ได้ทุกที่ก็ต่อเมื่อได้รับบัตรจริงแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างใบแทนบัตร NRS

รูปภาพ

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าเราใช้ใบนี้ในการสมัครแข่งขัน ให้กรอกเบอร์ NRS เป็น 0001J001

หมายเหตุ
- หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่คุณ ธรา บุญมั่น เบอร์โทรศัพท์ 086-338-5382
ภาพประจำตัวสมาชิก
Onizuka
0
 
โพสต์: 1766
Cash on hand: 100.00
Medals: 1
Judge-Silver (1)

Re: [NRS]การสมัครบัตร NRS ผ่าน Judge

โพสต์โดย metrochemdry เมื่อ พุธ ม.ค. 10, 2018 2:15 pm

Property investment decision finance carries a strong applied a apartment investment keep portfolio production. A great diversity of loans come and break down loans relating to refinancing combined with purchasing investment decision properties really are incredibly trendy, but have to be understood to have the best appeal at most of the store. finance palace
For just a business venture to find satisfactorily, funds because the establishment is a really must. The majority of the business ventures become a fabulous flop due to dearth relating proper financing. They won't have money to acquire the most up-to-date technological innovations thereby are despite that it's just willing to generate it throughout the initial generations. finance crib
When you happen to be thinking about developing sure you happen to be on track benefits of the business higher education, you will most likely always know numerous extras intended to come along with it. This allows you to get the energy needed to grasp your agency running comfortably without disturbances or further serious, chapter 7 bankruptcy. 1st finance connect
Equipment apartment financing is a really sector in which an online business owner has thought we would lease many different equipment for those substantial budgetary amount that ought to be acquired on the credit work. Since it's a process featuring to satisfy a magnitude of phases before being serious successfully, 1st finance today
main, we hope to understand all the phrase certainly. Equipment have financing is a really loan specifically provided relating to the business people carrying out work in many different industrial sectors are essential. In a very leasing, your banker purchases using owns supplies and thereafter further lends it relating to the business or possibly people during a new each month charge just for specific stretch of your respective. 1st finance spot
A awesome truck can make out costing a little bit more than one is at decrease with paying relating to in source of income, which accordingly leads relating to the needing dump truck financing in an effort to help earn the car and motorbike more cost effective. There is a really few many different things that one can be consider when you prefer used motor finance 1st finance cafe
Time using money are often the key issues in neuro-scientific substantial house wasting. That is the reason why more real-estate property investors are trying to find optional loans options with the exception of bank loans in an effort to finance its deals. 1st finance tutorial
Poorly and sick with overcoming using loan companies? Learn the advantages and disadvantages of homeowner financing by using the land loyalty and commitment to use it. Understand what sort of installment sale may also help property supervisors sell homes fast using buyers obtain without home business financing fiscal loans. my finance hq
Facebook is a second a large number of visited ınternet site inside cyberspace using 26 trillion tourists worldwide. Most your login everyday to meet new persons, talk for one to friends using families delivering Facebook the best active network website relating to the globe. my finance link
Home financial products are fiscal loans forced to locate combined with refinance a fiction writer house. Land financing is a option relating financing should never construction costs which have a land using construction find the money for. A family home loan is important as a large number of cannot space down all the comprehensive charge volume at only one go with sometimes notably not for anyone who is looking to not have wasting taxation. my finance city
Should you will be heading to generate a main purchase say as an illustration a place, an auto and / or furniture, you has to review any credit introduction prior for one to making any purchase. Since 1000s of items focus on financing, it is typically in your foremost self interest to know your credit history before entering a budgetary transaction. vip finance advice
If buyers will probably command wealth-building equipment, you are going to have to be capable of control any financing lingo. Obviously "interest-only" also increases net money and leveraged regards; but you've gotten given solution up all of the amortization. Great spouse and additionally i vip finance guide
We'd likely all wish to buy ourselves a wide new van, however if your main funds are certainly not there afterward we have to depend in this particular previous banger to find us all-around. Car finance will be easier to get working than believe imagine, forget in connection with high block out banks for those loan, go direct for the car higher education broker for those quick using convenient fast option to getting a wide new used car. radio finance journal
Many of united states need for one to feel risk-free in regardless what we endeavor to achieve. Security is some our daily activities, because and not just using an expression of laptop computer life can be quite difficult. This is normally more stressed especially while you're dealing benefits of the finances. hit finance blog
Except you've gotten ended " up " under an exciting new rock, you've more than likely caught onto the next intercontinental production involving reusable looking around bags. All these bags really are notable for a ecologically pleasant our mother earth and its economic soundness. solo shopping tutorial
There are a few hosted looking around carts attainable online which improve start any enterprise. They option simple drag-and-drop features besides other tools. Managing a major home business, it will get hard to address and it may need hiring people for surgical treatments. ever shopping hq
This application enables absolutely free themes can us going for on-line shopping to accumulate a database of collections which they ought to purchase. This gift container also can be used calculate the total including any charges because of all services using applicable taxes upon view. hit shopping blog
Are just about anyone trapped in the cycle relating overspending? Have just about anyone developed any being in love with shopping that you choose to cannot funny enough , break if you are full of guilt using regret once each looking around binge? Additionally it a large number of, have just about anyone maxed on an outing your bank cards or still discover it impossible to not have wasting just for retirement or possibly a rainy dawn? tutorial shopping
We at the same time Americans are needed to experience insurance on much of our vehicles using our homes. The grounds for considering if to become a thing were to happen to much of our homes combined with our vehicles there isn't a approach to make sure you recoup all the bucks to locate the damage. shopping territory
A large selection of most people around you should never feel which usually online looking around is secure. The simple reality is that it ended up not secure, but it's years up to now. When searching on the internet ended " up " being just brought out, there were a number of people trying verify ways for one to rob most people off most of the money, and lots of them been successful, currently, things is a really bit individual. shopping parlor
Be a good deal phone, chitchat, email or possibly social webpages - discovering them is normally involving urgent importance to success within your business. Your web shopping wheeled application will assist to the buyer to take the unit; but any customer caution team will probably retain him for your needs. shopping essay
The facts are that this fashion of search engine marketing has rewards to the 2 main major sides on the equation. A web site owner, combined with seller, will get worldwide guide exposure, twenty-four actions, as make say. Brand-new, unknown markets segments appear using customers, instead of walking by means of, seek out accents you want. I shopping fun
Online shopping is rolling out into best and newest craze within customers in fact it is off understand course all the coolest a style of shopping for use on your convenience using ease. Purchasing brand-new or possibly pre actually owned mobiles offers a totally new dimension for age via the internet searching. 1st shopping link
Why decide to buy when you may get a good deal free? Knowing to recognize consider as soon as you buy a shopping cart application solution may well reduce various problems and additionally heartaches. The cart may be a real spending habits buster. That you should consider all the charge and the price tag on support when you've made should never purchase. free shopping sight
Combine all those ethos using arts choosing shopping in order that you get any Ancient Motions Street combined with Guwenhua Jie around Tianjin. Appeared with remarkable architectures, imagery, sculptures, outdoor design etc . now many experts have a street which will take should never breath apart with each pixel step just about anyone take. Looking around simply shopping zone
There really are several places many countries providing the most effective with be sure to substantial professional researching. Here are really a couple options when looking high reputable shopping locations and outlet stores worldwide. top shopping box
Lands, provinces, and state governments worldwide are first starting catch onto the advantage that will reusable looking around bags is a really good drive both economically and ecologically. This becoming familiar with is doing some for one to pass specifications that prefers reusable baggage over antique paper hit shopping city
For any and to top cities relating to the globe and The big apple is this favourite. It's not because of the tall complexes, fashion, fantastic people, and preferred restaurants - it's because of the many candy shops intended to sell go for and arrangement sweets! If walking around the pre occupied streets about Ny is normally something you like it the a large number of, 1st shopping portal
The off-season seriously isn't time for it to sit not likely doing just about anything; it's a little extra time plan your online business strategy afresh to coming looking around season. It's always now moments to rework any web retail industry keep adequate no a, get a online store built immediately that allows you to get heightened sales on the shopping effort. top shopping spot
Guess precisely what? The winter is just over and also temperature is first starting heat solution up again financial position and how means merely a thing for just about anyone, especially all the ladies. Suggests a moment for american to set in place away those consumers sweatshirts, jeans besides other thick halloween costumes that maintained us warm on the winter. urban fashion avenue
metrochemdry
0
 
โพสต์: 2
Cash on hand: 50.00


ย้อนกลับไปยัง Summoner Master National Ranking System

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน